La geografia dei mari presso gli antichi, versione di latino

Mare universum vocatur Oceanum et undique terras cingit. Oceanum e quattuor regionibus irrumpit in terras: a septentrione vocatur Caspium, ab oriente Persicum, a meridie Arabicum, Rubrum et Erythraeum, ad occasum magnum mare vel Athlanticum; mare commerciis totius generis humani peragratur. Oceanum intrat in fretum Gaditanum inter montes Abinnam et Calpem ob Herculis columnas, deinde late simul et longe effunditur et medium terrarum orbem inundat et ragionum nomina adquirit: nam mare Balearicum, Hispaniam adluit; mare Gallicum Gallias tangit; mare Ligusticum Liguribus infunditur; Tuscum, Tyrrhenum vel inferum, dextrum Italiae latus cingit; Hadriaticum vel superum sinistrum Italiae latus cingit.

TRADUZIONE

Il mare tutto quanto è chiamato Oceano e circonda le terre da ogni parte. L’Oceano irrompe verso le terre (emerse) da quattro zone: da Settentrione viene chiamato Caspio, da Oriente Persico, da Sud Arabico, Rosso ed Eritreo, da Ovest il grande mare oppure Atlantico; il mare viene percorso dai traffici commerciali di tutto il genere umano. L’Oceano entra nello stretto di Cadice tra i monti Albinna e Calpe attraverso le colonne d’Ercole, poi si espande contemporaneamente per larghezza e lunghezza e inonda le terre di mezzo e acquista i nomi delle regioni: infatti il mare Balearico bagna la Spagna, il mare Gallico  bagna la Gallia, il mare della Liguria si riversa sui Liguri; (il mare) della Tuscia, Tirreno o infernale, cinge il lato destro dell’Italia; l’Adriatico o superiore cinge il lato sinistro dell’Italia.

Vocatur = presente passivo  voco, as, avi, atum, are

Cingit = presente cingo, is, cinxi, cinctum, ere

Irrumpit = presente irrumpo, is, irrupi, irruptum, irrumpere

Peragratur = presente passivo peragro, as, avi, atum, are

Intrat= presente intro, as, avi, atum, are

Effunditur = presente passivo  effundo, is, effudi, effusum, effundere

Inundate= presente inundo, as, avi, atum, are

Adquirit = presente adquiro, is, adquisivi, adquisitum, adquirere

Adluit presente adluo, is, adlui, adluere

Tangit = presente  tango, is, tetigi, tactum, tangere

Infunditur= presente passivo infundo, is, infudi, infusum, infundere