Lucius Tarquinius Superbus, ultimus regum, Volscos vicit, Gabios civitatem et Suessam Pometiam
subegit cum Tuscis pacem fecit et templum Iovi in Capitolio magna cum magnificentia aedificavit.
Postea, cum Ardeam oppugnaret, imperium perdidit. Nam, cum filius eius, Tarquinius iunior, nobilissimam et pudicissimam feminam Lucretiam, Collatini uxorem, violavisset, ea iniuriam cum marito et patri et amicis deploravit et in omnium conspectu se occidit. Propter hanc causam Brutus, parens Tarquinii, populum magno cum impetu concitavit et Tarquinio ademit imperium. Mox exercitus quoque, qui civitatem Ardeam cum rege oppugnabat, Tarquinium reliquit. Tarquinius, cum ad urbem venisset, portas clausas (= chiuse) invenit et cum uxore et liberis suis fugit.

TRADUZIONE

Lucio Tarquinio Superbo, ultimo tra i re, vinse i Volsci, sottomise la città di Gabi e Suessa Pomezia, fece la pace con gli Etruschi costruì con grande magnificenza un tempio a Giove sul Campidoglio. Dopo mentre assediava Ardea, perse il potere. Infatti, poichè suo figlio, Tarquinio il giovane, aveva violato Lucrezia la moglie di Collatino, donna molto nobile e pudica, lei si lamentò per l’ingiuria con il marito, il padre e gli amici e si uccise al cospetto di tutti. A causa di ciò Bruto, parente di Tarquinio, incitò con grande impeto il popolo e tolse il potere a Tarquinio. Subito dopo anche l’esercito, che assediava la città di Ardea con il re, abbandonò Tarquinio. Quando Tarquinio tornò nella città, trovò le porte chiuse e fuggì con la moglie e i suoi figli.

vicit= indicativo perfetto da  vinco, vincis, vici, victŭm, vincĕre

subegit= indicativo perfetto da subigo, subigis, subegi, subactŭm, subigĕre

fecit= indicativo perfetto da  facio, facis, feci, factum, facere

Iovi = dativo di terza declinazione da Iuppiter, iovis

aedificavit= indicativo perfetto da  aedifico, aedificas, aedificavi, aedificatum, aedificāre

cumoppugnaret= cum + congiuntivo con valore temporale

oppugnaret= congiuntivo imperfetto da oppugno, oppugnas, oppugnavi, oppugnatum, oppugnāre

perdidit= indicativo perfetto da perdo, perdis, perdidi, perditŭm, perdĕre

eius= aggettivo determinativo da is, ea, id

nobilissimam= aggettivvo di seconda classe di grado superlativo da nobilis, nobilis, nobile

pudicissimam= aggettivo di prima classe di grado superlativo da pudicus, pudica, pudicum

violavisset= congiuntivo piuccheperfetto da  violo, violas, violavi, violatum, violāre

ea= pronome determinativo da is, ea, id

deploravit = indicativo perfetto da deploro, deploras, deploravi, deploratum, deplorāre

occidit= indicativo perfetto da occido, occidis, occidi, occisŭm, occidĕre

hanc= pronome dimostrativo da hic, haec, hoc

concitavit= indicativo perfetto da concito, concitas, concitavi, concitatum, concitāre

ademit = indicativo perfetto da  adimo, adimis, ademi, ademptŭm, adimĕre

oppugnabat= indicativo imperfetto da  oppugno, oppugnas, oppugnavi, oppugnatum, oppugnāre

reliquit= indicativo perfetto da relinquo, relinquis, reliqui, relictŭm, relinquĕre

cum …. venisset = cum + congiuntivo con valore temporale

venisset = congiuntivo piuccheperfetto da venio, venis, veni, ventum, venire

invenit= indicativo perfetto da  invenio, invenis, inveni, inventum, invenire

fugit= indicativo perfetto da  fugio, fugis, fugi, fugitŭm, fugĕre

Programma di latino