Porsenna, Etruscorum rex, cum exercitu Romam contenderat. Primo impetu laniculum captum erat et magno metu Romani invasi erant: postea urbem praesidiis ab hostium impetu texerunt. Pars Urbis, quae (= che) ad Ianiculum spectat, propter Tiberim fluvium tuta existimabatur ab omnibus. Sed Etruscorum copiae haud procul a ponte Sublicio erant, cum Horatius Cocles, vir insigni virtute, extremam partem pontis occupavit et solus totum hostium impetum infatigabili pugna sustinuit; Romani interdum ponte rumpebant. Cum patriam periculo imminenti liberatam vidit, Horatius cum armis se in Tiberim iecit et ad suos salvus revertit. Cives Romani erga Horatii virtutem grati fuerunt; in memoriam eius clarae rei statua quoque Horatio in foro dicata est.

TRADUZIONE

Porsenna, re Etrusco, con l’esercito si era diretto a Roma. Con il primo attacco era stato preso il Gianicolo e i Romani erano stati presi da una grande paura: poi difesero con un presidio la città dall’impeto dei nemici. Una parte della città che si affaccia sul Gianicolo, grazie al fiume Tevere era considerato sicura da tutti. Ma le truppe degli Etruschi non erano lontane dal ponte Sublicio, quando Orazio Coclite , uomo di grande virtù, occupò l’estrema parte del ponte e da solo con una infaticabile battaglia sostenne tutto l’impeto dei nemici; I Romani intanto rompevano il ponte. Quando vide la patria liberata dal pericolo imminente, Orazio con le armi si gettò nel Tevere e ritornò salvo dai suoi. I cittadini Romani dunque furono riconoscenti nei confronti del valore di Orazio; in memoria di questo famoso evento fu dedicata anche ad Orazio una stata nel foro.

contenderat= indicativo piuccheperfetto da contendo, contendis, contendi, contentum, contendĕre

captum erat= indicativo piuccheperfetto passivo da capio, capis, cepi, captŭm, capĕre

invasi erant= indicativo da piuccheperfetto passivo da invado, invadis, invasi, invasum, invadĕre

texerunt= indicativo piuccheperfetto da  tego, tegis, texi, tectŭm, tegĕre

quae= pronome relativo da qui, quae, quod

spectat= indicativo presente da specto, spectas, spectavi, spectatum, spectāre

existimabatur= indicativo imperfetto passivo da  existimo, existimas, existimavi, existimatum, existimāre

copiae= particolarità della prima declinazione copia, ae= abbondanza; copiae, arum= mezzi truppe

occupavit= indicativo perfetto da occupo, occupas, occupavi, occupatum, occupāre

sustinuit= indicativo perfetto da sustineo, sustines, sustinui, sustentum, sustinēre

rumpebant= indicativo imperfetto da  rumpo, rumpis, rupi, ruptum, rumpĕre

vidit= indicativo perfetto da video, vides, vidi, visum, vidēre

iecit = indicativo perfetto da  iacio, iacis, ieci, iactum, iacĕre

revertit.= indicativo perfetto da reverto, revertis, reverti, reversum, revertĕre

fuerunt= indicativo perfetto da sum , es, fui, esse

eius= aggettivo determinativo da is, ea, id

dicata est= indicativo perfetto passivo da sum, es, fui, esse

Programma di latino